Opel s novou továrnou v Rüsselsheimu

Petr Horák, 15. října 2003, 15:20 Google+

Továrna Opel v Rüsselsheimu, která zde byla slavnostně otevřená 5. února 2002, je považována za...

Počet komentářů:  0 komentářů Napište svůj názor

Sdílejte článek

nejmodernější automobilovou továrnu světa. K charakteristickým znakům tohoto vyspělého provozu patří vysoká produktivita, striktní kvalitativní standardy, maximální flexibilita a příkladný důraz na otázky ergonomie.

Výstavba nové automobilové továrny v Rüsselsheimu, která byla navržena a vybudována podle nemodernějších produkčních metod společností GM/Opel, si vyžádala investice ve výši přibližně 750 milionů EUR.

Automobilka Opel patřila ve svém oboru vždy k firmám, které hrají vůdčí roli při zavádění nových výrobních postupů a technologií. Po zavedení inovativních produkčních metod společností GM/Opel v německém závodě Opelu v Eisenachu se z této továrny stala jedna z nejmodernějších automobilek světa. Tento vyspělý produkční koncept byl poté průběžně vylepšován a posléze s úspěchem využit i při projektování a budování nového závodu Opel v Rüsselsheimu.


Systém řízení kvality: Chyby nemají šanci

Čtyřdveřový sedan Vectra poslední generace byl prvním modelem, který začal sjíždět z výrobní linky nového závodu v Rüsselsheimu. O něco později jej následoval model Signum a nyní se k této dvojici připojila i zcela nová Vectra Caravan. Při plném využití výrobních kapacit ve třísměnném provozu může být v nové továrně vyrobeno až 270 000 automobilů ročně. Skutečnost, že různé verze modelové řady Vectra procházejí souběžně mimořádně striktním systémem řízení kvality výroby, jasně ilustruje pozoruhodnou flexibilitu a pružnou organizační struktury tohoto závodu.

Propracovaný systém kontroly a řízení kvality je založený na principu nulové chybovosti. Zaměstnanci nesmějí předat vůz s jakoukoli závadou na další pracoviště a pokud by se na kterémkoli pracovišti objevil vůz s vadou, musí se zastavit montážní proces. Aby jednotlivá pracoviště byla schopná v praxi pracovat podle tohoto principu, pomáhá jim celá řada nástrojů a systémů.

Nejdůležitějším momentem je oprávnění kteréhokoli zaměstnance zastavit výrobní linku kdykoli by hrozilo, že nebudou dodrženy mimořádně přísné kvalitativní standardy. Kromě toho speciální tým (Quality Assurance) kontroluje kvalitu každého vozu podle přesně vypracovaných standardů. Součástí komplexního systému řízení kvality jsou také pracoviště kontrolorů jakosti na konci karosárny, lakovny a montážní linky. Dokonale vyškolení kontroloři kvality na těchto pracovištích potvrzují, že vůz v té které fázi výroby plně odpovídá striktním kvalitativním požadavkům.

K důležitým elementům propracovaného systému řízení a kontroly kvality patří inspekční pracoviště, která jsou zcela nezávislá na výrobních týmech, a řada dalších kontrolních mechanismů začleněných přímo procesu výroby jednotlivých verzí modelové řady Vectra. Specialisté automobilky Opel například vyvinuli a zkonstruovali přístroj, který po jednoduchém připojení pomoci konektoru k vozu dokáže rychle prověřit funkčnost všech prvků pasivní bezpečnosti, jako jsou např. čelní, boční i velkoobjemové průběžné hlavové airbagy. Pokud se vyskytne jakákoli chyba či závada, defektní díl je okamžitě vyměněn.

Speciální nástroje a zařízení na montážní lince průběžně prověřují, zda ta která operace byla provedena naprosto správně. Jestliže tedy např. při montáži řízení, bezpečnostních pásů, sedadel nebo dalších prvků, které ovlivňují bezpečnost cestujících, nebyl dodržen předepsaný utahovací moment, dá „inteligentní“ kontrolní systém pokyn ke spuštění výstražného zvukového signálu a linka se zastaví, dokud není tento nedostatek napraven.

Nad jakostí každého vyráběného vozu bdí také vyspělé kamerové systémy rozmístěné podél montážní linky, který průběžně kontrolují výsledky práce např. plně automatizovaného pracoviště montáže čelních a zadních oken.


Karosárna: Mimořádná přesnost zaručuje pevnost karoserie

Pracoviště, v němž vzniká tzv. okovená karoserie, je jedním z nejdůležitějších uzlů celého výrobního procesu automobilu. Pevný skelet Vectry se zde „obléká“ do karosářských panelů a vůz zde postupně dostává své elegantní tvary.

V lisovně nejprve obrovské lisy rychle a přesně formují z rolí surového plechu karosářské panely a další konstrukční prvky nosné struktury vozu. Přemísťování jednotlivých dílů mezi lisy má na starosti ojedinělý transportní systém, využívající přísavných manipulátorů. Celý tento transportní systém je 61 m dlouhý, 20 m široký, 15 m vysoký a jeho hmotnost činí asi 3000 tun. Do vývoje a konstrukce tohoto zařízení Opel investoval přibližně 35 milionů EUR.

Podtlakové přísavné manipulátory, které lze přesně programovat podle okamžitých potřeb, předávají surový plech pod lisy a po vylisování daný díl zvedají a přemísťují k dalšímu pracovišti. Pneumatický transportní systém, kterým se přesouvají plechové díly mezi pěti pracovišti, výrazně snižuje neproduktivní čas a na rozdíl od konvenčních mechanických manipulátorů nemusejí být do systému zařazována individuální obráběcí centra.

Plně automatizovaná lisovna dokáže z předem nastříhaného surového plechu vyrobit za minutu až 15 bočních panelů, dveří nebo střech, což lisovnu nového závodu Opelu v Rüsselsheimu řadí mezi nejvýkonnější pracoviště svého druhu v celém automobilovém průmyslu.

Na lisovnu navazuje karosářská linka, kde na 650 robotů vytváří rychle a přesně ze 460 různých ocelových dílů mimořádně pevnou karoserii vozu. Karosářská linka nového závodu je nejenom vybavena nejmodernějšími roboty na světě, ale je také obdivuhodně flexibilní. V relativně samostatných „výrobních hnízdech“ provádějí roboty zcela samočinně na každé karoserii na 4500 bodových svárů nebo do požadovaných míst nanášejí lepidla – a to vše s přesností desetiny milimetru.

Rychlost výroby v karosárně je sladěna s aktuální rychlostí hlavní montážní linky a také všechny finální karosářské díly jsou dodávány přímo k montážní lince přesně na čas, takže odpadla nutnost budování jakýchkoli vyrovnávacích meziskladů. Specialitou karosárny jsou portálové měřicí stanice, které kontrolují rozměrovou přesnost okovených karoserií.


Svařování střechy: Kamery zaručují přesné švy

Dobrým příkladem mimořádně vyspělých technologií, používaných ve výrobě modelů Opel Vectra, jsou i dvě svařovací centra, kde se kompletují střechy vozů. Kamerový systém nejprve přesně zaměří polohu střechy vůči karoserii. Dva laserové svařovací automaty, každý o výkonu 4 kW, potom přesně svaří střechu s bočními panely. Svařování laserovým paprskem má oproti konvenčnímu bodovému svařování řadu výhod. Především laserové svary už nevyžadují žádnou dodatečnou úpravu a do prostorové konstrukce střechy není nutné dělat žádné technologické otvory pro kleště bodových svářecích automatů, které samozřejmě snižují pevnost celé konstrukce.

Také další využití laserů dokumentuje špičkovou technologickou úroveň výroby v novém závodě Opel v Rüsselsheimu. Do různých míst procesu výroby je začleněno pět přizpůsobivých monitorovacích stanic, kde se vznikající vozy přesně proměřují za pomoci laserových čidel a výsledky se porovnávají v elektronickém projekčním systému s zadanými hodnotami. Laserový paprsek si „osahá“ celou řadu přesně definovaných bodů karoserie, jako jsou např. některé příruby, díry pro šrouby nebo technologické otvory. Odražený paprsek je při tom systémem zrcadel promítnut na speciální čidla a elektronický projekční systém potom rozpozná s přesností jediné desetiny milimetru případné odchylky od předem zadaných parametrů. Pokud některý díl nebo celá karoserie nevyhoví požadovaným standardům na přesnost, výrobní linka se zastaví a rozběhne se teprve po identifikaci a vyřešení problému.

Další výhodou této metody je to, že slouží jako velmi efektivní systém včasného varování pro tým řízení a kontroly kvality výroby. Zadané a naměřené hodnoty jsou totiž v průběhu výroby neustále porovnávány a pokud se určitý díl nebo celá karoserie některým rozměrem nebezpečně blíží ke hranici tolerance, může tým na výrobní lince udělat včas potřebné kroky, kterými se předejde výrobě vadného dílu či vozu.

Z výrobní linky míří karoserie do lakovny, kde dostane svůj dokonalý „finiš“. Ještě před konečným nanášením vrchní barvy je karoserie ošetřována celou řadu primárních laků, plnidel, vosků a protikorozních nátěrů. Díky této komplexní péči může Opel na všechny verze modelové řady Vectra poskytovat dvanáctiletou záruku proti prorezivění karoserie.


Konečná montáž: Hvězdicová koncepce přináší řadu výhod

Montážní linka nového závodu Opel v Rüsselsheimu má tvar poloviny hvězdice. Celková rozloha tohoto pracoviště činí 48 000 m2, jde o druhé největší pracoviště celého nového závodu.

Projektanti nové továrny zvolili hvězdicové uspořádání montážní línky protože tento koncept nejlépe vyhovuje všem potřebám moderní automobilky. Hvězdicová struktura linky umožňuje rychlý přehled a snadnou kontrolu všech výrobních aktivit a zároveň nejkratšími možnými trasami propojuje jednotlivá pracoviště, a to jak z pohledu přesunu pracovníků a komunikace mezi týmy pracujícími přímo na lince a skupinami v přilehlých prostorách, tak z pohledu efektivního transferu dílů a materiálu.

Stejně jako ve všech ostatních částech nového výrobního závodu, také všechna pracoviště montážní linky byla navrhována s ohledem na maximální ergonomičnost. Na konečném uspořádání pracovišť se podíleli i zástupci továrních odborů. Nejlepším příkladem této spolupráce je konstrukce přepravníku karoserií – ten posouvá karoserie na jednotlivá pracoviště vždy tak, aby byly v optimální výšce pro vykonání té které operace. Například nepříjemná a namáhavá práce při montáži palivové nádrže a brzdového a palivového potrubí, kdy dělníci pracují dlouhou dobu s rukama nad hlavou, je v novém závodě v Rüsselsheimu minulostí: Všechny tyto komponenty se totiž předem usadí na speciální montážní platformu, která se potom vysune nahoru pod vůz a automaticky přišroubuje všechny díly ke karoserii.

Pracovníkům na montážní lince usnadňuje práci řada pomůcek a manipulátorů, platí, že nikde není nutné zdvíhat díly těžší než deset kilogramů.

Další výhodou polohvězdicového půdorysu montážní linky je mimořádně dlouhý vnější obvod tovární haly, díky kterému mohlo být po obvodu montážní haly zřízeno na sedm desítek vykládacích ramp, ze kterých se materiál dodává přímo na odpovídající místa linky. Materiál a potřebné díly jsou připravovány k expedici buď v logistickém centru, které sousedí s montážní halou, nebo v nově vybudovaném skladu drobných komponentů. Interval dodávek dílů je sladěný s rychlostí výrobní linky. Díky tomuto promyšlenému logistickému konceptu se nový závod Opelu obejde bez velkých skladů a hal, ve kterých se připravují předmontované skupiny dodávané potom přímo k výrobní lince.


Automatizovaná „svatba“ karoserie a šasí

Nejdůležitějším pracovištěm montážní linky je samozřejmě centrum, ve kterém dochází ke „svatbě“, tedy spojení karoserie a kompletní pohonné jednotky a náprav. Také tento proces je v nové továrně Opelu v Rüsselsheimu plně automatizovaný. Fotoelektrické zařízení synchronizuje přepravník, který shora přináší karoserii, s platformou, na které je sesazen celý pohonný systém, zavěšení kol a výfukové potrubí. Karoserie potom sjíždí dolů, zatímco platforma s podvozkovými prvky stoupá a vše se spojuje v jeden celek. Na dalším pracovišti se všechny komponenty pevně zašroubují do karoserie – i tento proces, při kterém se uplatní 44 nejrůznějších šroubů, je zcela automatizovaný.

Elektronický monitorovací systém stále kontroluje a případně upravuje utahovací momenty všech spojů, které mají vliv na bezpečnost posádky. Toto automatizované pracoviště vylučuje vznik špatných šroubových spojů, což mj. eliminuje možnost výskytu rušivých zvuků za jízdy .


Finální OK: Pouze po uspokojivé jízdní zkoušce

Zaměstnanci úseku závěrečné kontroly využívají mimořádně efektivní moderní zařízení, díky kterým je každý vůz, vyrobený v novém závodě Opel v Rüsselsheimu perfektně nastavený a připravený pro předání zákazníkům. Program dynamického testování DVT (Dynamic Vehicle Test) zahrnuje celou řadu zkoušek, které dokonale simulují nejrůznější situace, do kterých se vůz při každodenním používání v běžném provozu dostane.

Ještě před tím, než je nová Vectra dynamicky otestována v programu DVT, je za pomoci laserového přístroje přesně zaměřena geometrie předních i zadních kol a pokud je to nezbytné, jsou automaticky nastaveny správné hodnoty. Obdobně dochází k automatickému nastavení světlometů a prověřuje se i funkčnost elektronického stabilizačního systému ESPPlus.

Potom už přichází kontrola funkčnosti určených komponentů a systémů vozu, při které se například zkoušejí brzdy v režimu simulujícím skutečnou jízdu, uskuteční se kompletní diagnostika motoru a kontroluje se i elektronický zabezpečovací systém automobilu. Kontroloři posuzují i takové detaily, jako je např. plynulý pohyb ruček rychloměru a otáčkoměru, posuzuje se samozřejmě i přenos hluku od motoru a kol do interiéru vozu.

V závěru potom zajíždějí nové Vectry do komory, kde se pod přívaly vody zkouší těsnost karoserie. Ze „sprchy“ potom nový vůz jde na kontrolu elektrického systému a elektroniky, během které se důkladně testují všechny palubní elektronická zařízení.

Teprve poté, co je vyplněn dlouhý seznam kontrolovaných prvků a veličin a vše je v dokonalém pořádku, dostává nová Vectra konečné potvrzení výstupní kontroly kvality, které jí otvírá cestu za svým zákazníkem.

Opel CR
Vytisknout

Diskuze: Opel s novou továrnou v Rüsselsheimu

Přidejte svůj názor

Počet komentářů: 0, Buďte první Vložte komentář

Doporučujeme

Další články

Aktuálně

Autonomní brzdový systém neustále sleduje dění před vozidlem

Realita a nouzový brzdový systém AEB. Má nebo nemá smysl?

Nový Ford Kuga HEV je jedním ze 17 elektrifikovaných modelů pro evropské trhy

Nové SUV Ford Kuga HEV jde do výroby. Přes elektrickou pomoc sprint nemusí

Autodráha

Nevíte co pod stromeček? Toto potěší malého i velkého kluka a dokonce i dědečka

Suzuki ACROSS

Suzuki ACROSS v předprodeji, více než 300 koní ovšem nebude "zadarmo"

Škoda Octavia

Český sen v podobě nové Škody Octavie Scout a RS přichází na náš trh

Škoda Rapid s motorem o objemu 1289 cm³ a výkonu 46 kW měla díky podobné koncepci v Británii přezdívku “Porsche chudých”

Ikonické Škody z osmdesátek zařazeny mezi sdílené vozy

Toyota C-HR GR Sport

Toyota rozšiřuje nejatraktivnější řadu C-HR o model GR Sport

Mezigenerační srovnání Mercedesů C-class (S203 / S204)

Test: Mezigenerační srovnání Mercedesů C-class (S203 / S204). Který koupit, proč a za kolik?

Honda CMX 1100 Rebel

Je to Rebel! Honda představila nový model CMX1100 Rebel

Peugeot Landtrek

Nový pickup Peugeot Landtrek pro Ameriku, my v Evropě máme pravděpodobně smůlu

Pandur II pro Ačr

Zakázka na Pandury ukázala, jaký vliv má modernizace armády na českou ekonomiku

Volkswagen vybudoval nový větrný tunel v hodnotě 2,5 miliardy korun

Co jsme ve škole nenáviděli, jezdí s námi denně v autech, tvrdí uznávaný profesor

Toyota začíná testovat systémy autonomního řízení v ostrém provozu v Bruselu

Převratný systém tankování a dobíjení automobilů si nechala patentovat Toyota

DS3 Crossback E-TENSE

Vyplatí se jet po dálnici za kamionem? Pokus číslo 3

Škoda představila Enyaq iV, svje první čistě elektrické SUV

Škoda začala v Boleslavi montovat svoji novinku, pořídila linku v ceně 700 vrcholných Kodiaqů

reklama

Doporučujeme

Nová zimní Fulda Kristall Supremo - anotační foto

Nová zimní Fulda Kristall Supremo

Čtěte dále

Nejčtenější články

  1. Co jsme ve škole nenáviděli, jezdí s námi denně v autech, tvrdí uznávaný profesor

  2. Volkswagen výrazně zlevnil. Vyžaduje ale jiný přístup kupujících

  3. Zakázka na Pandury ukázala, jaký vliv má modernizace armády na českou ekonomiku

  4. Škoda začala v Boleslavi montovat svoji novinku, pořídila linku v ceně 700 vrcholných Kodiaqů

  5. Nový pickup Peugeot Landtrek pro Ameriku, my v Evropě máme pravděpodobně smůlu

  6. Je to Rebel! Honda představila nový model CMX1100 Rebel

Fotogalerie

reklama

Zprávy odjinud