Toyota představila integrované bezpečnostní technologie a systémy

ar5, 28. listopadu 2014, 07:34 Google+

Toyota Motor Corporation dnes představila na odborném semináři o bezpečnosti v Toyota City několik technologií a systémů aktivní bezpečnosti příští generace, navržených pro brzkou aplikaci ve vozech Toyota s cílem předcházet nehodám v širokém rozpětí rychlostí jízdy, resp. zmírňovat následky případných dopravních nehod.

Počet komentářů:  0 komentářů Napište svůj názor

Sdílejte článek

Systémy pro komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou

Počínaje příštím rokem budou některé z nových modelů Toyota Motor Corporation kompatibilní s pokrokovými systémy pro spolupráci mezi vozidly a infrastrukturou, které využívají bezdrátový kmitočet vyhrazený pro tzv. inteligentní dopravní systémy (ITS). Tato doplňková funkce se bude nabízet na přání jako součást souboru aktivní bezpečnosti „Toyota Safety Sense P“, jenž bude od roku 2015 k dispozici pro vybrané nové modely prodávané na japonském trhu. 

Systémy budou ke sběru informací nezjistitelných pomocí palubních senzorů využívat kmitočet 760 MHz systémů ITS, vyhrazený pro výměnu informací mezi vozovkou a vozidly, resp. mezi vozidly navzájem. Součástí výměny informací mezi vozovkou a vozidly jsou upozornění na křižovatkách se špatným rozhledem, informace o blížících se vozidlech nebo chodcích detekovaných pomocí senzorů nad vozovkou. Mezi vozidly se budou vyměňovat informace o blížících se vozidlech, podle potřeby i s akustickou a optickou varovnou signalizací pro řidiče. Kromě toho bude k dispozici nově vyvinutý tempomat Toyoty na bázi komunikujícího radaru, jenž je schopen udržovat bezpečný odstup mezi vozidly při jízdě po dálnicích. 

Tempomat na bázi komunikujícího radaru využívá stávající radar Toyoty pracující v pásmu milimetrových vln, umístěný vpředu na vozidle, sloužící k detekci odstupu mezi vozidly a porovnávání jejich rychlostí. Doplnění funkce výměny informací o zrychlování a zpomalování vozidel jedoucích více vpředu (díky komunikaci mezi vozidly navzájem) pak výrazně zlepšuje celkovou schopnost monitorování provozu. Kromě samotného zvýšení bezpečnosti na dálnicích tato funkce zároveň napomáhá omezovat dopravní zácpy a umožňuje snižovat spotřebu paliva. 

Toyota vyvíjí rozhraní kompatibilních systémů ITS ve spolupráci s vládními ministerstvy, agenturami a dalšími soukromými společnostmi, s cílem uvést tyto systémy do běžného provozu jakmile to v praxi bude možné. V roce 2013 se Toyota zúčastnila projektu ITS Green Safety ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s cílem vyhodnotit sociální dopady podobných systémů. Do budoucna se Toyota chystá zapojit do konsorcia ITS Connect Promotion Consortium* na podporu rozvoje dopravního prostředí pro bezproblémové zavádění uvedených systémů a jejich přijetí širokou veřejností. 

*Založeno v říjnu 2014 s cílem podporovat praktické nasazení a provoz systémů na podporu řízení, infrastruktury a technologií s využitím vyhrazených komunikačních kmitočtů systémů ITS 

SVĚTLOMETY PŘÍŠTÍ GENERACE NA BÁZI LED DIODOVÉHO POLE 

Od příštího roku budou vybrané nové modely Toyota vybavovány nově vyvinutou technologií adaptivních dálkových světel s přesnější regulací světelného kužele prostřednictvím nezávislého řízení světelných zdrojů z LED diod.

Nový systém adaptivních dálkových světel na bázi LED diodového pole (LED Array AHS) využívá několik nezávisle řízených světelných zdrojů z LED diod uspořádaných v jedné řadě, což v porovnání s předchozími systémy1 napomohlo rozšířit osvětlenou zónu, aniž by přitom docházelo k oslňování řidičů vozidel jedoucích vpředu či v protisměru. 

Systém LED Array AHS kupříkladu dokáže osvětlovat temná místa mezi vlastním a vpředu jedoucím vozidlem, resp. vozidlem blížícím se v protisměru, a tak snáze odhalit případné chodce přecházející přes silnici. Úpravy světelného kužele se kromě toho uplatňují i za mnoha dalších okolností: například v městském prostředí se osvětluje širší zóna, zatímco při rychlých přesunech na rovných úsecích je osvětlená oblast delší. 

Systém rovněž přizpůsobuje tvar světelného kužele v závislosti na natočení volantu, čímž zlepšuje rozhledové podmínky v zatáčkách. Systém LED Array AHS všechny uvedené funkce kombinuje tak, aby osvětlení za jízdy v noci bylo co nejspolehlivější.

Toyota kromě toho nabídne zcela nový balíček technologií aktivní bezpečnosti „Toyota Safety Sense“, jenž bude k dispozici od roku 2015 a jehož součástí budou standardně i automatická dálková světla3 (AHB).

1  Využívá palubní kamery k rozpoznávání světlometů vozidel blížících se v protisměru, resp. koncových světel vpředu jedoucích vozidel; podle situace reguluje tvar světelného kužele, čímž určuje tvar oblasti osvětlené dálkovými světlomety. Poprvé použito v modelu Lexus LS prodávaném od října 2012.

2  Zdroj: Odbor dopravy Národní policejní agentury Japonska

3 Využívá palubní kameru k rozpoznávání světlometů vozidel blížících se v protisměru, resp. koncových světel vpředu jedoucích vozidel; automaticky přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly. 

NOVÉ SOUBORY AKTIVNÍ BEZPEČNOSTI TOYOTA

Některé technologie příští generace se budou nabízet ve formě dvou souborů aktivní bezpečnosti „Toyota Safety Sense“, které budou k dispozici od roku 2015. Do konce roku 2017 by se měly objevovat u většiny modelů a stupňů výbavy1 osobních vozů prodávaných na trzích Japonska, Severní Ameriky a Evropy. Oba bezpečnostní soubory se budou nabízet za cenu, která by měla podpořit jejich rychlé rozšíření. 

Uvedená dvojice souborů technologií bude k dispozici v závislosti na typu vozidla – soubor „C“ pro kompaktní vozidla, resp. soubor „P“ pro vozidla střední třídy a vyšších tříd. Soubor „Toyota Safety Sense C“ spojuje několik stávajících technologií aktivní bezpečnosti od Toyoty: bezpečnostní systém pro předcházení kolizím (PCS) pomáhá předcházet nehodám či zmírňovat jejich případné následky; systém pro hlídání jízdních pruhů pomáhá zabránit vozidlu v nechtěném opuštění daného jízdního pruhu; a automatická dálková světla (AHB) pomáhají zajistit optimální viditelnost za jízdy v noci. Soubory „Toyota Safety Sense“ v rámci komplexního přístupu k aktivní bezpečnosti kombinují laserový radar (soubor C) nebo radar pracující v pásmu milimetrových vln (soubor P) s kamerou, s cílem dosáhnout co nejvyšší spolehlivosti a přesnosti. 

Soubor „Toyota Safety Sense C“

Soubor bezpečnostní výbavy „Toyota Safety Sense C“ zahrnuje tři vlastní technologie aktivní bezpečnosti a kombinuje kameru s laserovým radarem v zájmu co nejvyšší přesnosti i spolehlivosti. Uvedené technologie pomáhají předcházet nehodám i za vysokých rychlostí jízdy, resp. zmírňovat následky případných nehod. 

- Bezpečnostní systém pro předcházení kolizím (PCS) 

Systém PCS používá kameru a laserový radar k rozpoznávání objektů před vozidlem; pokud hrozí nebezpečí kolize, upozorní řidiče (akusticky i opticky), aby začal brzdit. Pokud řidič na nebezpečí reaguje a začne brzdit, systém brzdnou sílu automaticky zvýší. Pokud však řidič včas brzdit nezačne, systém automaticky brzdy použije a sníží rychlost přibližně o 30 km/h2 s cílem nehodě předejít, nebo alespoň snížit případné následky. Provozní rozpětí systému PCS pokrývá rychlosti, za nichž dochází minimálně k 80 procentům nehod, kdy je příčinou náraz do vozidla zezadu (tj. při vzájemném rozdílu rychlostí vozidel od 10 km/h do 80 km/h).

- Systém pro hlídání jízdních pruhů 

Systém používá kameru ke sledování bílého a žlutého vodorovného značení na vozovce. Pokud vůz začne vyjíždět z jízdního pruhu, systém upozorní řidiče akustickou i optickou signalizací. 

- Automatická dálková světla (AHB)

Automatická dálková světla se starají o spolehlivé osvětlení vozovky před automobilem za jízdy v noci. Systém používá kameru k rozpoznávání světlometů vozidel blížících se v protisměru nebo koncových svítilen vozidel jedoucích vpředu; v takových případech pak automaticky přepíná na potkávací světla, aby se předešlo oslňování ostatních řidičů. 

Soubor „Toyota Safety Sense P“

Soubor technologií „Toyota Safety Sense P“ kombinuje kameru a radar pracující v pásmu milimetrových vln v zájmu co nejvyšší přesnosti a spolehlivosti. Vedle tří technologií aktivní bezpečnosti obsažených v souboru „Toyota Safety Sense C“ je zde i funkce rozpoznávání chodců, která je součástí bezpečnostního systému pro předcházení kolizím (PCS). Soubor „Toyota Safety Sense P“ kromě toho zahrnuje tempomat na bázi radaru.

- Bezpečnostní systém pro předcházení kolizím s funkcí rozpoznávání chodců

Tento systém využívá radar pracující v pásmu milimetrových vln a kameru k rozpoznávání chodců (nejen samotných vozidel). Systém se snaží předcházet nehodám, resp. zmírňovat jejich následky; za tímto účelem aktivuje akustickou i optickou varovnou signalizaci, vč. zapojení brzdového asistenta, a pokud řidič nezačne brzdit včas, následuje automatické brzdění. Funkce automatického brzdění zabraňující střetu s chodci se aktivuje při rozdílu rychlostí v rozpětí od 10 do 80 km/h, přičemž rychlost jízdy se může snížit cca o 30 km/h2. Pro případ střetu s jinými vozidly je systém PCS ze souboru „Toyota Safety Sense P“ schopen aktivně fungovat při rozdílu rychlostí od 10 km/h až po nejvyšší rychlost vozidla, přičemž míra zpomalení může dosáhnout až cca 40 km/h3.

- Tempomat na bázi radaru

Tempomat s radarem pracujícím v pásmu milimetrových vln je schopen na dálnicích rozpoznat vpředu jedoucí vozidla a určit jejich rychlost. Následně přizpůsobí rychlost vlastního vozidla (v nastaveném rozsahu), aby se udržoval bezpečný odstup mezi automobily. Díky použití přední kamery a milimetrového radaru ke sledování vozidel začleňujících se do provozu (nebo opouštějících daný jízdní pruh) je tento systém schopen za jízdy dohlížet na hladké zrychlování i zpomalování. 

1 Mimo vozidel vyráběných v programech OEM a vozidel vzešlých ze společného vývoje

2 Výsledky testů za použití vozidla jedoucího rychlostí 30 km/h a stojícího vozidla/chodce; fungování systému závisí na dopravním prostředí (vč. vozovky a počasí) a dalších aspektech vozidla.

3 Výsledky testů za použití vozidla jedoucího rychlostí 40 km/h a stojícího vozidla; fungování systému závisí na dopravním prostředí (vč. vozovky a počasí) a dalších aspektech vozidla. 

Separátní soubor nových technologií s označením „ Lexus Safety System+ “ bude uveden rovněž pro modely Lexus včetně nového systému rozpoznávání dopravních značek (RSA).  Tento bezpečnostní systém přijde vhod zejména při jízdě mimo město. Prostřednictvím přední kamery rozpoznává rychlostní omezení a další dopravní značky, které zobrazuje na displeji před řidičem.

Vytisknout

Diskuze: Toyota představila integrované bezpečnostní technologie a systémy

Přidejte svůj názor

Počet komentářů: 0, Buďte první Vložte komentář

Související články

Doporučujeme

Další články

Aktuálně

Ilustrační foto

Počet nehod v zimě klesá, jedna věc by to ještě zlepšila

Škoda zveřejnila skici nové Fabie

Škoda promluvila, kam směřuje s budoucími modely

Hyundai I30 N Fastback

Test: Hyundai I30 N Fastback DCT - za málo peněz opravdu hodně muziky, smekáme!

Nokian se ve střední Evropě zaměřuje na nabídku celoročních pnaumatik

Nokian mění strategii pro střední Evropu. Máme mít radost?

Toyota Corolla Cross - Japonci překvapili s dalším SUV

Toyota Corolla Cross - Japonci překvapili s dalším SUV. Načekáme se ale...

Renault Air4

Air4, létající Renault

HydrogenShunter 1000, vodíková lokomotiva od CZ Loko

HydrogenShunter 1000, vodíková lokomotiva od CZ Loko

Dacia Jogger

Dnes se spouští objednávky na nový model Dacia Jogger, ceny jsou skvělé

Toyota

Sedm tipů, jak bezpečně přežít zimu

Škoda Enyaq iV 80

ŠKODA ENYAQ iV má velké šance získat na cenu evropské „Auto roku“

Škoda představila modernizované SUV Karoq

Škoda představila modernizované SUV Karoq

Hackeři

Žaloba vydavatelství INCORP na programátora Borise Vala

Toyota Hilux

Toyota Hilux získala cenný titul

Ilustrační foto

Pokuty za dálniční známky přinesly balík

Ilustrační foto

Stávky se zúčastnila skoro polovina zkušebních komisařů. Ministerstvo kritiku přesto odmítá

reklama

Doporučujeme

Pagani ještě neposlalo Zondu k ledu, připravilo další edici - anotační foto

Pagani ještě neposlalo Zondu k ledu, připravilo další edici

Čtěte dále

Nejčtenější články

  1. Test: Hyundai I30 N Fastback DCT - za málo peněz opravdu hodně muziky, smekáme!

  2. Toyota Corolla Cross - Japonci překvapili s dalším SUV. Načekáme se ale...

  3. Toyota Hilux získala cenný titul

  4. Pokuty za dálniční známky přinesly balík

  5. Dnes se spouští objednávky na nový model Dacia Jogger, ceny jsou skvělé

  6. Stávky se zúčastnila skoro polovina zkušebních komisařů. Ministerstvo kritiku přesto odmítá

Fotogalerie

reklama

Zprávy odjinud