Jak jsou na tom autolékárničky?

Jan Fiala, 3. dubna 2008, 20:40 Google+

Přímo před zraky novinářů dnes prověřili odborníci Českého červeného kříže a MUDR. Vladislav Šimáček, lékař ze Zdravotní záchranné služby MEDSIM, kvalitu několika autolékárniček volně dostupných na českém trhu. I přes opakované snahy médií z předchozích let upozornit na nízkou kvalitu

Počet komentářů:  0 komentářů Napište svůj názor
371

| foto: Archiv AutoRoad.cz

Sdílejte článek

a nefunkčnost běžně nabízených produktů se situace stále nezlepšila. Jedna z mála funkčních autolékárniček je od společnosti HARTMANN-RICO.

Odborníci v rámci praktických ukázek poskytování první pomoci zraněným prověřili několik autolékárniček prodávaných na českém trhu. Vyhláška zákona sice uvádí povinný obsah autolékárniček, avšak pro účinné poskytnutí první pomoci je rozhodující především kvalita jednotlivých produktů. Jak přítomní odborníci Českého červeného kříže a záchranné služby MEDSIM zjistili, kvalita většiny autolékárniček na českém trhu je stále velmi špatná.
"Překvapilo mě, v kolika prodávaných autolékárničkách stále ještě najdeme škrtidlo šířky 2 a méně centimetrů. S takovým rozhodně není možné krvácení zastavit, aniž bychom zraněnému spíše neuškodili. Nejvíce jsem byl šokován hotovým obvazem ze zcela nové autolékárničky, který se mi rozpadl v rukou. Nemluvě o nůžkách, nalezených ve většině autolékárniček. Hodí se spíše pro děti školního věku. Pro prsty dospělého člověka jsou příliš malé a stěží se s nimi ustřihne náplast, natož rozstřihnout bezpečností pás či oděv," komentoval výsledky MUDR. Šimáček.
Kvalitní zdravotnické materiály obsahuje například autolékárnička HARTMANN-RICO, která byla v testech MF Dnes byla vyhodnocena jako jediná funkční autolékárnička pro poskytnutí první pomoci.

Vzhledem k dlouhodobě přetrvávajícím vysokým číslům statistik nehodovosti na českých silnicích, je důležité věnovat zvýšenou pozornost výběru kvalitní autolékárničky, kontrolovat expirační lhůty jednotlivých produktů a také si připomenout (alespoň teoreticky) postupy poskytování první pomoci.
V obchodě nelze obsah lékárničky předem zkontrolovat, lze se orientovat alespoň podle ceny. Levné autolékárničky nemohou být rozhodně kvalitní.


LEGISLATIVA - AUTOLÉKÁRNIČKY

... výňatek z vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ...

§32, odst. 6: Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena zvláštním právním předpisem. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14. Použití jednotlivých druhů autolékárniček:
a)   vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,
b)   vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II,
c)   ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I,
pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.

Příloha č. 14 (výňatek k autolékárničkám):

LEGISLATIVA – PRVNÍ POMOC

Základní povinnost každého občana v oblasti poskytnutí První pomoci je upravena zákonem č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, kdy dle ustanovení § 9 odstavce 4 musí každý poskytnout či zprostředkovat nezbytnou pomoc zejména osobě, která je v nebezpečí života nebo jeví známky závažné poruchy zdraví. Zároveň se ukládá povinnost účastnit se zdravotnického školení a výcviku, uloženého z důvodu obecného zájmu.

Na tuto normu navazuje norma sankční: trestní zákon č. 412/2002 Sb. - § 207 a 208 trestný čin neposkytnutí pomoci, která třemi způsoby stíhá porušení povinnosti poskytnout nebo zajistit pomoc.

§ 207
(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

§ 208
Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Nezbytnou pomocí (obecně v praxi) je touto úpravou míněno jednání, kdy - setkám-li se s nějakou nehodou či stavem spoluobčana, který se jeví jako zdraví a život ohrožující - nemohu odejít, aniž bych zajistil pomoc či se spolehl na to, že někdo jiný ji poskytne. Tím minimálním je přivolat kvalifikovanou zdravotní službu a do jejího příjezdu činit alespoň minimální kroky ke stabilizaci zraněného např. snahu o zástavu intenzivního krvácení jakýmkoliv laickým zásahem nebo obnovení dýchání v případě překážky v dýchacích cestách či uložení do zajišťující polohy.

Soudní praxe v zásadě stíhá jakékoliv opuštění raněného, aniž by byla zavolána záchranná služba a občan zde u raněného nevyčkal jejího příjezdu a nechal raněného napospas času.

STATISTIKY NEHODOVOSTI V ČR ZA ROK 2007

V roce 2007 Policie ČR šetřila celkem 182 736 nehod, při kterých bylo 1 123 osob usmrceno, 3 960 těžce zraněno a 25 382 osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 8,467 mld. Kč. Porovnání hodnot základních ukazatelů se stejným obdobím roku 2006 je následující:

Nárůst zaznamenáváme v kategorii:
• počet usmrcených o     167 osob,  tj. o 17,5%
• počet lehce zraněných o  1 151 osob,  tj. o   4,8%.
• 
Pokles zaznamenáváme v kategorii:
• počet těžce zraněných o       30 osob,  tj. o   0,8%
• počet nehod o   5 229 nehod,  tj. o   2,8%
• odhad hmotné škody o  649,1 mil. Kč,  tj. o   7,2%.

Vývoj následků nehod v roce 2007 nebyl příznivý, neboť zaznamenáváme zvýšení počtu usmrcených a lehce zraněných osob. Z porovnání jednotlivých období roku 2007 vyplývá, že nejhorší situace byla ve 3. čtvrtletí, kdy počet usmrcených byl o 100 osob vyšší (tj. bezmála o 41%), než v roce předchozím. Letní období je totiž časem dovolených a na silnicích se pohybuje více aut než během zbytku roku. Vývoj nehodovosti v průběhu roku tuto skutečnost odráží. V roce 2006 však k relativně nízkému počtu dopravních nehod v letním období přispěl čerstvě ustanovený bodový systém pokutování řidičů. Bohužel se jednalo o krátkodobý efekt.PRAKTICKÉ RADY A PRAVIDLA PRO AUTOLÉKÁRNIČKY

Přijedeme-li k nehodě jako první, jsme postaveni před nelehký úkol. V relativně krátkém čase musíme:
• Označit místo nehody
• Zjistit situaci nehody
• Přivolat Zdravotnickou záchrannou službu
• Zajistit bezpečnost zraněných
• Poskytnout první pomoc (tj. zastavit silná krvácení, provést resuscitaci, provést protišoková opatření)
•  Sledovat stav zraněných a vyčkat příjezdu Zdravotnické záchranné služby

Jedná se o velmi stresovou situaci, v které je pomocný každý záchytný bod. V případě autonehody jím může být právě autolékárnička. Proto bychom měli autolékárničku udržovat v takovém stavu, abychom se na ni mohli opravdu spolehnout.


DESATERO O AUTOLÉKÁRNIČKÁCH

Několik praktických rad, jak udržet lékárničku funkční a jak s ní správně zacházet:

1. Povinný obsah autolékárničky doplňte dalšími zdravotnickými materiály, které při poskytování první pomoci využijete. Přibalte například další pár rukavic navíc, doplňte elastická obinadla různých šířek, přidejte gázové krytí většího rozměru, řezací nůž na pásy atd. Lékárničky pro motocykly a vozidla hromadné dopravy mají svá specifika, která vyhláška také uvádí.

2. Uložte autolékárničku do kufru vozu, ovšem ne na dno pod ostatní věci, ale přichyťte ji na boku, aby byla okamžitě při ruce, když naplníte kufr plně věcmi. Ponechávat autolékárničku volně v  prostoru vozidla pro cestující je nebezpečné, protože Vás může při prudkém nárazu zranit. Zejména pokud máte autolékárničku v plastovém obalu. Pokud chcete mít autolékárničku opravdu po ruce ze sedadla řidiče, vložte ji do kapsy sedadla, tak aby pevně v těchto místech držela. Pro bezpečnost je v takovém případě vhodnější textilní obal autolékárničky.

3. Autolékárničku ukládejte rozhodně na místo, kde na ni nebude svítit přímé slunce. Obsah musí odolávat celoročním změnám teplot a sluneční záření přispívá k mnohem rychlejšímu znehodnocování zdravotnických materiálů. Typickým příkladem jsou latexové rukavice. Jejich materiál je na okolní působení tohoto typu velmi citlivý.

4. Kupujete-li novou autolékárničku, rozbalte ji, zkontrolujte obsah, kvalitu zdravotnických materiálů a jejich expirační lhůty. Pokud máte autolékárničku v autě již delší dobu, je tato kontrola naprosto nezbytná. Díky působení vnějších vlivů jsou zdravotnické materiály vystavování mnohem vyšší zátěži než materiály uložené uvnitř místností budov. Doporučujeme proto kontrolu kvality a expirační lhůty provádět každý rok. Vhodná doba pro kontrolu je před jarní sezónou.

5. Pokud některý materiál z povinné výbavy v lékárničce chybí, nebo již vypršela expirační doba, doplňte, co je třeba. Musíte-li doplnit materiálů více, můžete využít nabídku náhradní náplně do autolékárniček. Ta obsahuje všechny materiály, které v autolékárničce podléhají expiraci. Pak jednoduše stačí staré materiály vyhodit a obsah sáčku náhradní náplně vložit do stávajícího obalu.

6. Při výběru autolékárničky se soustřeďte na rozpoznání kvality produktů (vybírejte známé ověřené značky a nechejte se inspirovat redakčními a profesionálními testy výrobků (např. testy deníku MF Dnes).

7. Nevíte, co, jak a kterým produktem z lékárničky ošetřit? Preventivně si prostudujte letáček s postupy poskytování první pomoci, který by měl být součástí každé autolékárničky. Již při nákupu můžete žádat výrobek, ve kterém je přehledný a jednoduchý návod první pomoci. Letáčky s miniaturním písmem Vám ve stresové situaci dopravní nehody příliš nepomohou. Přehlednou brožurku První pomoc pro motoristy naleznete např. v každé autolékárničce HARTMANN nebo je ke stažení na www.hartmann.cz .

8. Nejlepší trénink je praktická zkušenost. Nácvik ošetření zranění pomocí autolékárničky si budete moci vyzkoušet například 10.5.2008 na akci „Pojďte s námi do ZOO“ pořádané u příležitosti Světového dne Červeného kříže a evropského projektu "Bezpečnost dětí na silnici" v ZOO Praha, kterou pořádá Český červený kříž a Toyota Motor Czech za přispění společnosti HARTMANN-RICO. Další příležitost se naskytne v červnu na veletrhu Autotec v Brně (v rámci programu HARTMANN-RICO na expozici Pojišťovny D.A.S.).

9. Neměli byste předpokládat, že „Vám se to stát nemůže“ a že se do situace, kdy bude třeba pomoci sobě či jiným, nikdy nedostanete. Nezapomínejte, že podle zákona - neposkytnutí první pomoci je trestné.

10.  A co je Vaše povinnost podle zákona?


Vyhláška stanovuje:

Uchovávání
- Lékárnička se ukládá do samostatného pouzdra
- Na lékárničku nemá dopadat přímé sluneční záření
- Úložný prostor lékárničky musí být čistý, suchý a snadno přístupný

Obsah
- Je povinný, stanovený zákonem
- Zdravotnické materiály nesmí mít prošlou expirační lhůtu
- Zdravotnické materiály je třeba kontrolovat a obměňovat


JAK ROZPOZNAT KVALITNÍ AUTOLÉKÁRNIČKU

Prověřte kvalitu zdravotnických materiálů ve své autolékárničce:

 

Chybně

Správně

pryžové škrtidlo úzké – méně než 4 cm
bílá pryž 
co nejširší
šedá pryž
Obinadlo pouští chlupy
trhající se a nepružná obvazová část 
polštářek z netkaného textilu, nesmáčivý
pevná a pružná obvazová část
Náplast v obalu, ve kterém vysychá lepidlo; náplast nelepí v neprodyšném obalu; náplast lepí
Nůžky plastové
příliš malé nože
ostrá špička
tupý konec
nože se sklonem
dostatečně pevné
spínací špendlík malý, krejčovský špendlík
korozní materiál
dostatečně velký a pevný
antikorozní materiál
Rukavice gumové
zmuchlané v sáčku, slepené
latexové
balené samostatně, neslepené
trojcípý šátek z nevhodného materiálu (igelit) z pevného prodyšného materiálu
návod k použití chybí
velmi stručný, nepřehledný
srozumitelný a jednoduchý
formou obrázků
Obal autolékárničky křehký, rozbitný

měkký z nepromokavého textilu
odolný proti prachu a vlhkosti


Požadovanou kvalitu zdravotnických materiálů splňují autolékárničky HARTMANN. Mezi hlavní přednosti autolékárniček HARTMANN patří:

- Omyvatelný nylonový obal
- Praktické a přehledné uspořádání komponent
- Komponenty jsou jednotlivě balené
- Jednoduchá a rychlá manipulace s výrobkem
- Kvalitní zdravotnický materiál
- Přehledná a jednoduchá brožura První pomoc pro motoristy
- Expirační lhůta zdravotnických materiálů min. 3 roky


Důležité informace o autolékárničkách, související legislativě, dopravních statistikách, rady a tipy mohou řidiči nalézt na informačním webu www.autolekarnicka.cz
 
Zdroj: Tisková zpráva HARTMANN-RICO a.s.

Vytisknout

Diskuze: Jak jsou na tom autolékárničky?

Přidejte svůj názor

Počet komentářů: 0, Buďte první Vložte komentář

Doporučujeme

Další články

Aktuálně

Rolls-Royce Cullinan od firmy Spofec

Černý Rolls-Royce Cullinan od společnosti Spofecu, V12 6,75 litru a přes 700 koní

Toyota

Toyota se vyjádřila ke své budoucnosti v segmentu minivozů

Volkswagen posílá na trh exkluzivní Golf GTI „Clubsport 45“

Ikona slaví: Volkswagen posílá na trh exkluzivní Golf GTI „Clubsport 45“

Lexus LC 500 - nejlepší vůz se skládací střechou v britské soutěži Auto roku 2021

Nejlepší vůz se skládací střechou? Britové mají jasno

Aussie Invader R5

Australané si brousí zuby na světový rychlostní rekord. Jejich cílem je 1000 MPH (1609 km/h)

Škoda Kamiq Monte Carlo

Škoda vyrobila dvoumilionté SUV

Toyota Yaris

Prestižní anketa evropské Auto roku 2021 zná vítěze

Lexus UX

Návrhář Jan Černý teď jezdí Lexusem, který si sám navrhl

Suzuki Ignis 4x4

Test Suzuki Ignis 1.2 DualJet Hybrid 4x4 premium - Atmosférický čtyřválec a manuální převodovka? Tady je svět ještě v pořádku

Škoda připravuje novou Octavii G-TEC s pohonem na zemní plyn (CNG)

Škoda Octavia G-TEC jde do prodeje. Za 531 tisíc dostanete 130 koní a manuální převodovku

NGDV

Jako z animovaného filmu, US Post modernizuje vozový park

Čtvrtá generace Škody Fabie zatím stále ještě skrývá svoji podobu

Nová Škoda Fabia, větší, sportovnější, bezpečnější. A motory?

Čerpací stanice Shell

Shell připravil oleje s neutrální uhlíkovou stopou

Peugeot představil nové logo. Už jedenácté...

Peugeot představil nové logo. Už jedenácté...

První test zimních pneumatik pro rok 2018 (Uniroyal  MS plus 77)

Tohle zamrzí. Mladíkovi nedal viník přednost, přesto odškodnění v milionech nedostane

reklama

Doporučujeme

Focus

Ve verzi N1 už i pětidveřový Ford Focus

Čtěte dále

Nejčtenější články

  1. Nová Škoda Fabia, větší, sportovnější, bezpečnější. A motory?

  2. Test Suzuki Ignis 1.2 DualJet Hybrid 4x4 premium - Atmosférický čtyřválec a manuální převodovka? Tady je svět ještě v pořádku

  3. Jako z animovaného filmu, US Post modernizuje vozový park

  4. Návrhář Jan Černý teď jezdí Lexusem, který si sám navrhl

  5. Peugeot představil nové logo. Už jedenácté...

  6. Prestižní anketa evropské Auto roku 2021 zná vítěze

Fotogalerie

reklama

Zprávy odjinud