Honda zase o krok vpřed k bezpečnosti

Honda představí novou konstrukci nosného skeletu karoserie, která zvyšuje pasivní i aktivní bezpečnost vozu.

Společnost Honda Motor Co., Ltd. dnes ohlásila vývoj konstrukce nosného skeletu karoserie, která zajišťuje větší bezpečnost při srážce vozidel rozdílných velikostí a hmotností. Nová konstrukce karoserie, vycházející z patentované technologie firmy Honda “G-Control” (G-CON) pro bezpečnost karoserie při srážkách, využívá pro účinné zachycení a rozptýlení energie srážky dvou vozidel motorový prostor, což podstatně zlepšuje pasivní bezpečnost, ale i snižuje agresivitu vůči ostatním vozidlům.

Honda použije novou konstrukci karoserie na zcela novém mini-vozidle Life, jehož uvedení na trh se očekává 5. září. V budoucnosti, během zásadních modelových změn, budou vozidla stavěná na nových platformách novou konstrukcí karoserie, která zmírňuje následky nárazů, vybavena.
Nová karoserie Honda je tvořena přední částí skeletu, která sníží potenciální zkoncentrovanou sílu nárazu pohlcením a rozptýlením energie nárazu do širokého prostoru a omezí možnost bočního nebo svislého průniku s rámem druhého vozidla, podílejícího se na srážce. Nový vůz Honda Life je vybaven vysoce účinným hlavním rámem, schopným pohlcovat energii, horní přední příčkou, která pohltí horní složku energie nárazu a spodním členem, který pomáhá zabránit vzájemnému proniknutí rámů vozidel podílejících se na srážce. Tato konstrukce zabraňuje bočnímu i svislému vzájemnému průniku rámů a výrazně pohlcuje energii srážky.
Při čelním nárazu s osobním vozidlem až do dvou tun hmotnosti (např. Legend), vykazuje nový Life zvýšení absorpce energie nárazu v motorovém prostoru o zhruba 50%, zatímco prostor pro cestující je zatížen silou o zhruba 30% nižší. To snižuje míru deformace prostoru pro posádku během srážky a zvyšuje ochranu cestujících, ale také dopad srážky na druhé vozidlo.


V roce 1998 ohlásila firma Honda vývoj své technologie G-CON pro konstrukci „nárazuvzdorné“ karoserie, která snižuje účinek prudkého snížení rychlosti na posádku vozu a pomáhá zlepšit bezpečnost kabiny tak, aby posádka srážku přežila. V roce 2000 si Honda vytýčila nový cíl na úseku bezpečnosti a dosáhla pokroku díky nezávislému výzkumu bezpečnosti při srážkách dvou vozidel, který zahrnoval provádění nárazových zkoušek s přesnější simulací skutečných podmínek srážek. Výsledkem bylo další zdokonalení technologie G-CON firmou Honda: tento nový nosný skelet karoserie zajišťuje vyšší bezpečnost při srážce mezi dvěma vozidly rozdílných velikostí, hmotností a konstrukčních struktur.
Pasivní ochrana: snížení rozsahu a vážnosti zranění posádky vozidla při srážce a zajištění prostoru pro přežití.
Aktivní ochrana druhých vozidel: Jednostranné zvýšení poškození způsobeného v důsledku koncentrace síly nárazu během srážky vozidel.

Honda ČR, spol. s r.o.

Doporučit článek

Diskuze:

Počet příspěvků: 0 Přidejte vlastní názor…

Další zprávy